नमस्कार कालिगण्डकी प्रयोगकर्ता ज्यू, हाल बिज्ञापन व्यवस्थापन सिस्टम र भिडियो प्रसारण सिस्टम तपाइको वेभसाइटमा उपलब्ध छैन, सम्बन्धित सिस्टम अपडेट गर्नकालागी तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस।

Hello Kaligandaki member, currently ad management system and video broadcasting system is not available on your website, click on below button to update related system.