हाम्रो टिम

यम सोमै

अध्यक्ष / सम्पादक
मोबाईल नम्बर : ९८४३४६४५०८

बिष्णु प्रसाद पाण्डे

कार्यकारी सम्पादक
मोबाईल नम्बर : ९८४४७५६९०४

सुमन ढकाल

सह- सम्पादक
मोबाईल नम्बर : ९८४७३६६८८९

जिके पाण्डे

संवाददाता
मोबाईल नम्बर : ९८४६३३४५१७